top of page

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

30 stycznia 2024

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

 

Regulamin przyjmowania odpadów do PSZOK
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
 
1. Przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. funkcjonują dwa punkty PSZOK:
 
  • 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4
  • 05-200 Stare Lipiny, Niepodległości 253
 
2. PSZOK-i czynne są w godzinach:
 
a) poniedziałek od 7:00 do 20:00
b) wtorek – piątek od 7:00 do 15:00
c) sobota od 10:00do 16:00
 
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczą usługi  od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 24 i 31 grudnia.
 
I. Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu się i za pozwoleniem pracownika PSZOK.
II. Do PSZOK odpady mogą dostarczyć wyłącznie mieszkańcy nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Wołomin.
III. Odpady dostarczone przez mieszkańca będą przyjmowane po udostępnieniu pracownikowi PSZOK do odczytania indywidualny kod kreskowy lub wskazać adres posesji, z której pochodzą odpady.
IV. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po weryfikacji dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, czystości, składu, ilości itp.
V. Odpady do PSZOK mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony lub samochodami z przyczepką lekką.
VI. Pracownik PSZOK nie pomaga i nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce lub kontener, w którym należy je umieścić.
VII. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracownika PSZOK.
 
3. PSZOK przy Łukasiewicza 4 w Wołominie bezpłatnie przyjmuje wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:
a) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),
b) odpady opakowaniowe (bez zawartości),
c) bioodpady,
d) popiół,
e) tekstylia i odzież,
f) chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne, opakowania po substancjach niebezpiecznych  powinny  znajdować  się  w  szczelnych  niecieknących i nieuszkodzonych pojemnikach oraz posiadać oryginalną informację I etykietę, umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania,
g) przeterminowane leki,
h) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, świetlówki,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wyłącznie kompletny),
j) odpady wielkogabarytowe – meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
k) zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, motocykli, rowerów w ilości nie przekraczającej 10 sztuk/rok/nieruchomość,
l) odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające gruz ceglany i betonowy, cegły, terakotę, gres*, okna (ramy okienne), drzwi, kabiny prysznicowe, wanny umywalki, muszle klozetowe, panele podłogowe I ścienne,  płyty  kartonowo –  gipsowe,   pochodzące  wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2 ton/rok/nieruchomość,
m) czysty styropian opakowaniowy,
n) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
 
4. PSZOK przy AI. Niepodległości 253 w Wołominie, Stare Lipiny, bezpłatnie przyjmuje wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:
a) bioodpady,
b) odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające gruz ceglany i betonowy, cegły, terakotę, gres, płyty kartonowo – gipsowe, pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2ton/rok/nieruchomość.
 
5. Do PSZOK-ów nie będą przyjmowane odpady, takie jak:
a) wszelkie materiały zawierające azbest,
b) odpady wskazujące na źródło pochodzenia oraz ich ilość inne niż z gospodarstw domowych (np. zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, zużyte filtry olejowe i paliwowe, chemikalia typu: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne),
c) odpady nieoznaczone bez możliwości identyfikacji,
d) papa i styropian budowlany,
e) odpady w nieszczelnych, cieknących, uszkodzonych opakowaniach powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
f) części samochodowe,
g) niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.
 
6. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z warunkami określonymi w Regulaminie przyjmowania odpadów do PSZOK lub z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi bądź środowisku naturalnemu.
 
 
*odpady w dużej ilości prosimy dostarczyć do PSZOK przy al. Niepodległości 253 Stare Lipiny.
bottom of page