top of page

Kontakt

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 4,
05-200 Wołomin


tel./faks +48 22 318 14 92+48 22 318 14 92
e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl
www.mzo.wolomin.pl

NIP: 1251618560
REGON: 146348721
Bank: 11 1240 6335 1111 0010 6427 8437
KRS: 0000437166,
NUMER REJESTROWY BDO: 000020765
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 10.677.000 PLN

Sekretariat

tel./faks +48 22 318 14 92+48 22 318 14 92
e-mail: mzo@mzo.wolomin.pl

Obsługa Klienta

(22) 318 14 93 – obsługa mieszkańców
(22) 318 14 91  – faktury, firmy, wszystkie miasta
(22) 318 14 92wew. 6 – informacje dot. PSZOK, waga

faks +48 22 318 14 92+48 22 318 14 92
e-mail: dok@mzo.wolomin.pl

Składowisko w Lipinach Starych

Al. Niepodległości 253
tel: +48 22 799 68 11

Godziny pracy

Biuro:
Poniedziałek – Piątek: 7:00–15:00
Kasa:
Poniedziałek – Piątek: 7:00–14:30

PSZOK-i
ul. Łukasiewicza 4 oraz Al. Niepodległości 253
Poniedziałek: 7:00 – 20:00
Wtorek- Piątek: 7:00 – 15:00
Sobota: 10:00 – 16:00

bottom of page