top of page

Elektroniczna altana

Elektroniczna altana śmietnikowa umożliwia segregację i gromadzenie kilkunastu rodzajów odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców. 

Korzystanie z altany wymaga posiadania karty lub kodu QR użytkownika. Personalizacja oraz monitoring uniemożliwiają dostęp osób trzecich i eliminują zjawisko podrzucania odpadów. System na bieżąco powiadamia operatora o zapełnieniu pojemników, co usprawnia logistykę oraz estetykę miejsca zbiórki. 

W ramach programu pilotażowego prowadzonego przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie, elektroniczna altana śmietnikowa funkcjonuje przy ul. Armii Krajowej 64 w Wołominie.
Z urządzenia korzystać mogą mieszkańcy okolicznych bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek, Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 58 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 60. Karty i kody dostępu wydawane są przez zarządców nieruchomości. 

JAKIE ODPADY MOŻNA WRZUCIĆ  DO ELEKTRONICZNEJ  ALTANY?

 • Tworzywa Sztuczne

 • Szkło

 • Papier

 • Odzież i Tekstylia

 • Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny

 • Zużyte baterie

 • Przeterminowane Lek

 • W altanie znajduje się również pomieszczenie „DRUGIE ŻYCIE,” w którym mieszkańcy mogą pozostawić przedmioty do ponownego wykorzystania przez osoby potrzebujące.

JAK KORZYSTAĆ Z ELEKTRONICZNEJ ALTANY?

 1. Zaloguj się za pomocą karty lub kodu QR przez przyłożenie urządzenia do czytnika

 2. Po zalogowaniu postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie urządzenia:

 3. Wybierz rodzaj odpadów jaki chcesz wrzucić poprzez przyciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie

 4. Udaj się do wskazanej na ekranie wrzutni. Aktywna wrzutnia podświetlona będzie na zielono

 5. Włóż odpady do wrzutni 

 6. Opuść wrzutnię do pierwotnej pozycji.

 7. Jeśli masz kilka rodzajów odpadów, powtórz operację zaczynając od pkt 1.

 8. Jeśli pojemnik na dany rodzaj odpadu jest pełen, wrzutnia będzie nieaktywna (podświetlona na czerwono) – NIE POZOSTAWIAJ ODPADÓW. 

bottom of page