top of page

Sortownia odpadów

W ramach MZO Wołomin od 1996 r. działa sortownia odpadów. Sortownia wyposażona jest w następujące urządzenia specjalistyczne: linię sortowniczą do odpadów opakowaniowych, prasę do wywozu odpadów, uniwersalna prasę do belowania, linię sortowniczą do szkła.

Stałe odpady komunalne przywożone są do sortowni i wyładowywane obok taśmy na powierzchnię utwardzoną. Następnie są ładowane na taśmociąg i przy jego pomocy przenoszone do konsoli, gdzie pracownicy segregują je ręcznie.

Ze strumienia odpadów komunalnych oddziela się i umieszcza w odpowiednich pojemnikach następujące frakcje: szkło, makulatura miękka i twarda, butelki plastikowe, puszki, opakowania po chemii.

Pozostała frakcja odpadów po procesie segregacji trafia do kontenerów i jest wywożona na składowisko odpadów. Natomiast poszczególne wysegregowane frakcje są belowane za pomocą prasy i przygotowywane do sprzedaży. W ten sposób strumień odpadów komunalnych kierowanych na składowisko zostaje znacznie zredukowany.

bottom of page