top of page

Kompostownia odpadów

MZO Wołomin dysponuje kompostownią odpadów „bio” (metoda pryzmowa), zlokalizowaną w Starych Lipinach. Jest to obiekt przeznaczony do przetwarzania różnego rodzaju odpadów pochodzenia roślinnego na nawóz organiczny.

Przetwarzane surowce to min. nieprodukcyjna roślinność (liście, gałęzie itp.), odpady z gospodarstw rolnych i ogrodniczych, odpady przetwórstwa rolno-spożywczego, osady biologicznego oczyszczania ścieków.

Kompostowanie polega na częściowej humifikacji i biomineralizacji biomasy skupionej w pryzmę na powierzchni płyty.

Uzyskiwany kompost wykorzystywany jest do bieżącej rekultywacji składowiska oraz do konserwacji zieleni miejskiej.

bottom of page